Aukcie & drazby
May 29, 2023 04:52:59
Holandská aukcia 15/04/2023

Holandská aukcia je zvláštna variácia anglickej aukcie a je tiež známa ako „otvorená aukcia s klesajúcou cenou“. Ide o aukciu, pri ktorej je vyvolávacia cena najskôr cielene nadhodnotená a potom je postupne znižovaná, pokiaľ niektorý z účastníkov cenu neakceptuje a tým si ponúkaný tovar za túto cenu nekúpi. Najtypickejším príkladom použitia holandskej aukcie sú burzy kvetov, ktorých sa denne týmto spôsobom predávajú desiatky miliónov a ročne tak generujú obrat rádovo v miliardách eur.

f