Aukcie & drazby
Dec 7, 2023 20:44:49
Aké sa platia poplatky? 03/04/2022

Na aukčnom webovom trhovisku sa neplatia žiadne poplatky. Pridanie tovaru do aukcie je úplne, ale celkom bezplatné a tak isto ani víťaz aukcie nič neplatí za sprostredkovanie aukcie - dražby.

   Toto virtuálne trhovisko ponúka na sprostredkovanie predaja a nákupu spoločnosť, ktorá poskytuje podnikateľské úvery pre živnostníkov a právnické osoby, napr. s.r.o., a.s. a podobne.

   Poskytovateľ úverov tak vytvoril priestor, kde podnikatelia môže bezplatne ponúkať svoje výrobky a služby. Je to nepriama podpora podnikania, kde finančník podporuje potenciálneho klienta, ktorému tak zlepšuje bonitu. AK si podnikateľ požiada o úver, vždy si veriteľ overuje finančné zdravie žiadateľa. Ak má teda žiadateľ dobré cash-flow, nemá problém so získaním financovania.

Inými slovami povedané, staráme sa súčasných aj budúcich klientov a týmto virtuálnym trhoviskom im vytvárame priestor na ich expanziu a lepšiu predajnosť ich produktov.

   Podnikateľské úvery poskytujeme od roku 2007 - dôvera zaväzuje a preto myslíme s perspektívou na lepšie zajtrajšky už dnes TU. Úvery pre podnikateľov

f